Adria záruky


Odhodlána k dokonalosti

Adria Mobil se ohodlala k usilování udržitelného vývoje, produkce a marketingu kvalitních karavanů, obtných vozů a mobilních domů. Naším cílem je vyrobit bezpečné, funkční a spolehlivé produkty, aby uspokojili zákazníky přející si trávit svůj volný čas.

Vše od nákupu materiálů po prodej produktu - děláme vše pro to, abychom předešli zdrojům chyb, detekovali co nejdříve jakékoliv možné chyby a ihned je odstranili a také abychom neustále vylepšovali veškeré firemní procesy. Naše špičková továrna používá výrobní techniky světové třídy automobilového průmyslu s certifikacemi kvality ISO (ISO 9001) a řízení prostředí (ISO 14001).

Výroba Světové Třídy (World Class Manufacturing) Adrie je sada konceptů, principů, politik a technik pro řízení výrobní firmy. Je to přístup orientovaný na výrobu, kde implementace zahrnují mnoho filozofií a technik z automobilového průmyslu. Můžete naši továrnu navštívit online na těchto webových stránkách.

Produkty Adrie přicházejí se špičkovou zárukou a máme profesionální síť prodejců s více než 400 prodejci Adria po Evropě a dál, založenou činností dodávání náhradních dílů na světové úrovni. Podrobnosti a umístění naší prodejní sítě mohou být nalezeny na těchto stránkách.

Adria Warranty

Szczegółowe informacje można uzyskać poniżej lub kontaktując się ze sprzedawcą Adria.
Szczegółowe informacje można uzyskać poniżej lub kontaktując się ze sprzedawcą Adria.


10 věcí, které potřebujete vědět.

Registrace Vaší Záruky

Žádáme vás, aby vaše osobní a kotaktní údaje a vaše vozidlo byli registrovány v našem systému záruky při nákupu vašeho vozu Adria - a to vašim prodejcem Adria při zakoupením. Toto nám zajistí, že víme kdo vozidlo vlastní a že se s vámi v případě potřeby můžeme zkontaktovat. Pokud následně změníte vaši adresu nebo kontaktní informace nebo se rozhodnete váš vůz prodat, kontaktujte prosím vašeho prodejce Adria a dovolte jim změnit vaše detaily v záručním systému. 

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (souhrn)


Kompletní dokumenty záručních podmínek si můžete prohlédnout u vašeho autorizovaného Představitele Adria (prodejce Adria) a měli byste s němi být seznámeni, když si vozidlo Adria kupujete. 

Zde je souhrn hlavních věcí, které potřebujete vědět.

 1. ADRIA MOBIL Ltd. z Novo Mesta (Slovinsko) uděluje kupcům produktů ADRIA 24-měsíční záruku na veškeré vybavení od datumu registrace a zvláštní 84-měsíční >>ZÁRUKU PLUS (ZÁRUKA VNIKNUTÍ VODY)<< na následující výrobní chyby:

  *Únik vody s vážnými dopady na životnost a použitelnost obytného vozu, vestavby či karavanu Adria, který je výhradně způsoben v části obývacího prostoru. Tato záruka podléhá obytné jednotce, ne které se provádí každoroční údržbářské služby obchodním zastoupením Adria do měsíce od původního zakoupení. Všimněte si, že veškeré modely karavanů Aviva a obytné vozy Sun Living a vestavby Sun Living jsou konkrétně vyloučeny, podléhají zvláštní 60-měsíční Záruce Plus.
 2. Výrobce je odpovědný vyměnit veškeré součásti s výrobní chybou zadarmo. Záruka se vztahuje na nefukční součásti a/nebo prvky a také na nasazení, s vyjímkou součástí a/nebo prvků, které se zhorší kvůli otěru, jako jsou třeba sklo, okna, kola, akumulátory a zařízení jako jsou lednice, topení, boiler, na které se vztahuje záruky jednotlivých výrobců.
 3. Záruka se také netýká součástí a/nebo prvků, které se zhorší kvůli bezohlednosti nebo nevhodného manipulování, špatné údržby, přetižování nebo nepozornosti. Záruka se netýká škrábanců na laku, které se zjeví po umytí a očištění exteriéru vozidla. Záruka se také netýká škod na laku, které se zvejí po použití drsných a rozpouštěcích materiálů.
 4. Opravy v záruční době jsou zdarma pokud budou provedeny v souladu s podrobnostmi záruční smlouvy a pokud budou provedeny Autorizovaným obchodním zastupitelem Adria. Náklady za přepravu a/nebo součástí náleží zákazníkovi. V době oprav nemá zákazník nárok na odškodnění na zakládě neschopnosti používání vozidla. Vyměnené součásti a/nebo prvky zůstávají majetkem výrobce.
 5. Kupující musí ohlásit veškeré nalezené vady autorizivanému zástupci Adria ihned a výhradně. Výrobce si vyhrazuje právo akceptovat nebo popřít report vad.
 6. Délka trvání záruky není prodloužena kvůli zásahům udělané na vozidle v době platné záruky.
 7. Výrobce není v žádném případě zodpovědný za eventuélní nehody a/nebo škody lidí a věcí, které se mohly projevit při používání vozidla i když mohla událost být způsobena vadou samotnou.
 8. Jakékoliv eventuélní spory mezi stranami v rámci nároku na odškodnění budou vyřešeny v pravomoci soudu.
 9. Poraďte se svým autorizovaným zástupcem ohledně opravy nebo náhradních dílů. Během vašich jízd můžete zkonzultovat jednoho s autorizovaných prodejců Adria, seznam je zobrazený na našich webových stránkách.
 10. Adria nezpodpovídá za montáže a změny provedené na karavanu osobou třetí strany. V tomto případě přestává záruka platit.

Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte prosím Prodejce Adria.