Zákonná oznámení

Informace na těchto webových stránkách, ať už vyjádřené či implikované, jsou poskytnuty ''jako takové'' bez jakékoliv záruky a to včetně (ale neomezeně v rámci) implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro jakékoliv konkrétní účely a neporušení práv třetích stran. I když se poskytnuté informace považují za pravdivé, mohou obsahovat chyby a nepřesnosti. Adria Mobil nebude za žádných okolností odpovědna za žádné  mimořádné, nepřímné či následné škody vztahující se na tyto materiály, pokud nebudou způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslného provinění. Účel těchto webových stránek je ilustrační. Webové stránky mohou obsahovat fotografie ukazující položky nespadající do standardní výbavy nebo produkty, které nemusí být na všech trzích dostupné. Produkty se mohou změnit v rámci technických specifikací a komerčních detailů a také v souvislosti s určitými regulacemi. Doporučejeme vždy kontaktovat vašeho vybraného prodejce Adria a získat podrobné informace před zakoupením.

Adria Mobil a její dceřinné společnosti a autorizovaní prodejci pravidelně monitorují ale nezodpovídají za jakékoliv obsahy jakýchkoli externích odkazů. Provozovatelé webových stránek, které s nimi spojujeme nesou veškerou odpovědnost.

Autorská práva

Autorská práva © Adria Mobil d.o.o., Novo Mesto, Slovinsko 201á-16. Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvukové soubry, animační soubory, video soubory, a jejich uspořádání na stránkách Adria Mobil podléhají autorským právům a jiným ochrannám duševního vlastnictví. Tyto objekty se nesmí kopírovat za účelem osobního použití či distribuce, a také nesmí tyto objekty být upraveny a publikovány na jiných strákách. Některé webové stránky Adria Mobil mohou obsahovat obrázky, jejichž autorská práva náleží třetím stranám.
 

Ochranné známky

Pokud není naznačeno jinak, veškeré známky na internetových stránkách Adria Mobil podléhají právům ochranné značky Adria Mobilu, toto platí obzvlášť na její známky, názvy modelů, firemních log a symbolů.
 

Žádné licence

Adria Mobil chtěla dosáhnout inovativních a informativních internetových stránek. Doufáme, že o této kreativní snaze budete přesvědčeni stejně jako my. Nicméně musíte pochopit, že Adria Mobil si musí chránit své Duševní Vlastnictví, a to včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. Odpovídajícím způsobem jste tímto upozorněni, že ani tyto internetové stránky a ani jakékoliv materiály v nich neudělují nebo nebudou považovány za udělení licence duševního vlastnictví Adria Mobil žádné osobě.

Ochrana dat

Ochrana dat a bezpečnost dat jsou pro nás velmi důležité. Vaše data jsou sbírány v souladu s příslušními právními požadavky. Při používání našich služeb může být požadováno poskytnutí vašich osobních dat. Poskytnutí těchto informací je dobrovolné. Vaše osobní data jsou používány ve striktním souladu se zákony o ochraně dat. Osobní data poskytnuté webovým stránkám Adria Mobil se používají jako součást smluvní procedury a pro zpracování vašich požadavků. Zpracovávání a používání vašich osobních dat pro konzultace, reklamy a průzkum trhu se uskuteční pouze s vaším výslovným svolením. Pokud dáte své svolení pro výše uvedené účely, dáváte povolení k používání vašich osobních dat také ostatním dceřiným společnostem Adria Mobil nebo dodatečným třetím stranám, vaše data mohou těmto stranám být také přeneseny. Pokud se nejedná o tento případ, vaše data nebudou přeneseny žádným jiným stranám. Můžete své svolení v budoucnu kdykoliv zrušit.

Detailní informace jsou dostupné na formuláři k udělení souhlasu při odebírání našich marketingových služeb. 

Právo na informace

V souladu s legislativou můžete požádat o informace o tom, zda-li jsou data uloženy, a pokud ano, jaká data týkajcí se vás či vašeho pseudonymu jsou uloženy a to kdykoliv a zdarma.

Mazání a korektura dat

Na požadavek samozřejmě ihned vymažeme nebo opravíme jakákoliv data které o vás máme v souladu s příslušnými právními požadavky. V takovém případě nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@autovero.cz

Uživatelská data

Když navštívíte naše online stránky, vaše IP adresa, stránka, která vás na nás odkázala a podrobnosti o webových stránkách, které u nás navštěvujete budou automaticky uloženy spolu s datumem a délkou vaší návštěvy pouze pro statistické účely. Na tyto data se nevztahují osobní spojitosti. Statistické vyhodnocení těchto dat se provádí pouze v anonymním formátu.

Používání cookies

Data na těchto webových stránkách se sbírají a ukládají pro marketingové a optimalizační účely. K tomuto účelu se mohou používat cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou lokálně uloženy do mezipaměti internetového prohlížeče uživatele. Cookies povolují reidentifikaci internetového prohlížeče. Sbíraná data nebudou používána k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek bez dřívějšího svolení a nebudou spojeny s osobními daty týkající se osoby, na které pseudonym odkazuje. Vaše svolení na sbírání a ukládání dat můžete kdykoliv v budoucnu zrušit.

Používané cookies:

Name: _ga, _gid
Type: First party, persistent
Purpose: Used to distinguish users and enable analytics.

 

Name: XSFR-TOKEN

Type: First party, persistent
Purpose: Used to protect users from cross-site request forgery attacks.

 

Name: Viewed_cookie_policy

Type: First party, persistent

Purpose: Used to identifiy users who already viewd the cookie policy.

By using pour webite you are agreeing to our use of cookies. If you do not wish to allow cookies, please modify your browser settings accordingly.

 

 

Business name: Adria mobil, d.o.o.
Registered office: Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telephone (07) 39 37 100
Fax: (07) 39 37 200
E-mail (general information): info@adria-mobil.si