Logo

Adria Mobil: Lidé na prvním místě.

Značka Adria Mobil: Pro společnost Adria Mobil jsou lidé na prvním místě, zavázala se přispívat k udržitelné budoucnosti a má jasnou vizi, jejímž středobodem v souvislosti se všemi jejími aktivitami je právě udržitelnost. A to nejen když jde o lidi.

Náš přístup je dlouhodobý a pevně začleněný do naší organizace a kultury. Vždy se snažíme zavádět osvědčené postupy, učit se a neustále se zlepšovat.

people

jsou hlavním stavebním prvkem dlouhodobého rozvoje a úspěchu kterékoli společnosti. V oblasti lidských zdrojů se naše práce zaměřuje na lidi, jejich potřeby a očekávání. Zejména pracujeme na jejich zapojení a motivaci, na vytvoření pracovních podmínek, které budou pro obě strany výhodné, na obohacující spolupráci mezi zaměstnanci a společností.

Náš cíl je prostý, ale není snadné jej dosáhnout – vytvořit tým kolegů, kteří budou prostřednictvím odpovědné práce a angažovaného přístupu nejen realizovat své cíle i cíle společnosti, ale také vytvářet udržitelnou budoucnost pro naši organizaci, ekonomiku i celou společnost.

Společnost Adria Mobil získala ocenění „Zlatá nit“ jako nejlepší zaměstnavatel v kategorii velkých společností ve Slovinsku. V současné době zaměstnává více než 2 000 oddaných, profesionálních a angažovaných lidí.

Zaměstnavatel certifikovaný jako vstřícný vůči rodinám.

Certifikát „Family Friendly Company“ je založen na principu společenské odpovědnosti a spolupráce se zaměstnanci, přičemž klade důraz na dlouhodobou rovnováhu mezi jejich profesním a osobním životem.

To přináší pozitivní efekty, které přesahují soulad profesního a osobního života. Další pozitivní efekty jsou patrné také na hospodářských výsledcích firmy a dlouhodobých přínosech pro společnost.

Společnost Adria Mobil zavedla více než 20 aktivit nebo opatření, včetně zkrácené pracovní doby a volna z rodinných důvodů, pořádá pikniky pro rodinné příslušníky zaměstnanců, účastní se kulturních a sportovních akcí a vede firemní dobrovolnické programy.

ADRIA MOBIL A CYKLISTIKA
Společensky odpovědná firma.

Adria Mobil je společensky odpovědná firma, jejíž aktivity jsou cíleny a řízeny tak, aby přispívaly k vytvoření vzájemně výhodných vztahů jak pro firmu – sponzora, tak také pro sponzorované asociace, kluby a další zúčastněné strany. Tyto vztahy jsou založeny na společných hodnotách.

Obchodní příběh firmy se prolíná s komunitou lidí a místním prostředím. Naše společnost sponzoruje cyklistický klub v Novo mesto, který byl založen již v roce 1972 a od roku 2005 nese název Adria Mobil Cycling Club. Jeho cílem je vést a inspirovat mladé lidi k hodnotám jako zdravý životní styl, soutěživost a orientace na výsledky, osobní i týmová vítězství, nadšení nebo tolerance.

Klub v loňském roce oslavil 50 let své existence a vzhledem k tomu, že cyklistika je úzce spjata s hodnotami týmové spolupráce, sportu a zelené mobility, společně s klubem jsme se zaměřili právě na ně. Letos se do klubu přihlásilo 72 dětí, což svědčí o tom, že cyklistika patří mezi atraktivní volnočasové aktivity.

Podporujeme u mladých lidí aktivní životní styl, protože pro ně může být přínosem v osobním i profesním životě. Naším společným heslem je „Fight for green“, což znamená, že bojujeme nejen za zelený trikot pro vedoucího závodníka v etapovém závodu Kolem Slovinska, ale také že všichni společně přispíváme k ochraně naší zelené planety.

PARTNER SVĚTOVÉHO FORMÁTU:
Primož Roglič

Roglič se stal prvním Slovincem, který na Tour vybojoval etapové vítězství, bylo to na Tour de France 2017. V roce 2018 v rámci 25. ročníku závodu Kolem Slovinska se někdejší člen cyklistického klubu Adria Mobil Club Roglič vrátil do své domovské země a získal svůj druhý titul. Ten první vyhrál na závodech Kolem Slovinska 2015.

Primož je světovým partnerem společnosti Adria Mobil a ambasadorem Adria. Při trénincích, soutěžích i ve svém volném čase využívá obytný vůz Sonic Supreme.

Další články:
Impressum Legal notice Cookies Warranty Sitemap
Copyright @ 2023 Adria Mobil d.o.o.