Logo

Legal notice

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk, výslovných či předpokládaných, včetně (ale nikoli výhradně) jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv třetích stran. Přestože se předpokládá, že poskytované informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Společnost Adria Mobil v žádném případě neodpovídá žádné osobě za jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné škody související s tímto materiálem, pokud nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním. Účel těchto webových stránek je ilustrativní. Na webových stránkách mohou být zobrazeny fotografie, které mohou obsahovat některé prvky, jež nepatří do standardní výbavy, nebo zobrazují produkty, které nemusí být dostupné na všech trzích. Výrobky se mohou měnit, pokud jde o technické specifikace a obchodní detaily a v souvislosti s konkrétními předpisy. Doporučujeme vám, abyste se před nákupem vždy obrátili na vybraného prodejce Adria a získali všechny podrobné informace.

Společnost Adria Mobil a její dceřiné společnosti a autorizovaní distributoři pravidelně monitorují obsah externích odkazů, ale nenesou za něj odpovědnost. Výhradní odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme, nesou jejich provozovatelé.   

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo mesto, Slovinsko 2018-19. Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvukové soubory, soubory animací, videosoubory a jejich uspořádání na webových stránkách společnosti Adria Mobil podléhají autorským právům a jiné ochraně duševního vlastnictví. Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční použití nebo šíření, ani nesmí být upravovány nebo znovu umisťovány na jiné stránky. Některé webové stránky Adria Mobil mohou obsahovat obrázky, jejichž autorská práva náleží třetím stranám.  

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, podléhají všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Adria Mobil právům k ochranným známkám společnosti Adria Mobil, to platí zejména pro její značky, názvy modelů, firemní loga a emblémy.  

Žádné licence

Společnost Adria Mobil si dala za cíl dosáhnout inovativních a informativních internetových stránek. Doufáme, že budete tímto tvůrčím počinem nadšeni stejně jako my. Zároveň však musíte pochopit, že společnost Adria Mobil musí chránit své duševní vlastnictví, včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vás tímto upozorňujeme, že tyto internetové stránky ani žádný materiál na nich obsažený v žádném případě neposkytují ani nejsou považovány za poskytnutí licence k duševnímu vlastnictví společnosti Adria Mobil.  
 

Data protection

Ochrana a zabezpečení dat jsou pro nás důležité. Vaše údaje jsou shromažďovány v souladu s příslušnými právními požadavky. Při využívání našich služeb můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Zpracování a použití vašich údajů pro účely konzultací, reklamy a průzkumu trhu probíhá pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud při udělení souhlasu k výše uvedeným účelům udělíte zároveň souhlas s použitím vašich údajů společnosti Adria Mobil, mohou být vaše údaje předány i těmto subjektům. V opačném případě nebudou vaše údaje předány žádným dalším stranám. Svůj souhlas pro budoucí akce můžete kdykoli odvolat.

Podrobné informace jsou k dispozici na formuláři souhlasu, který se vám zobrazí při odběru našich marketingových služeb.

Právo na informace

V souladu s právními předpisy můžete kdykoli a bezplatně požádat o informace týkající se toho, zda jsou údaje uchovávány, a pokud ano, jaké údaje se vás osobně nebo pod vaším pseudonymem týkají.  

Vymazání a oprava údajů

Na požádání samozřejmě neprodleně vymažeme nebo opravíme veškeré údaje, které o vás máme, v souladu s příslušnými právními požadavky. V takovém případě nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@adria-mobil.si.

Údaje o uživateli

Když navštívíte naše online stránky, vaše IP adresa, webová stránka, která vás na nás odkázala, a podrobnosti o webových stránkách, které jste na našich stránkách navštívili, budou automaticky uloženy spolu s datem a dobou trvání vaší návštěvy, a to pouze pro statistické účely. S těmito údaji nejsou spojovány žádné osobní údaje. Statistické vyhodnocení těchto údajů se provádí pouze v anonymní podobě.

Impressum Legal notice Cookies Warranty Sitemap
Copyright @ 2023 Adria Mobil d.o.o.