Cíle, Vize, Hodnoty

O firmě Adria

Cíle, Vize, Hodnoty

Naše mise, vize a hodnoty nás vedou v každodenních úkonech a reprezentují společný jmenovatel obchodních a organizačních rozhodnutí společnosti. Každý z našich produktů je navržen s úmyslem poskytnout našim zákazníkům nejlepší možná řešení pro trávení volného času.

Mise

  • Partner pro volný čas.

Vize:

  • Dlouhodobý růst a vývoj společnosti s cílem zachovat vůdčí globální pozici výrobce a poskytovatele volnočasových produktů a služeb.

Hodnoty jsou hlavním činitelem v úspěchu firmy Adria. Jsou poutem mezi lidmi - zaměstnanci stejně tak jako zákazníky. Poskytují unikátní výhodu mezi konkurencí a přidávají značce Adria na důležitosti. Naše klíčové hodnoty jsou:

  • Týmová práce.
  • Know-how a inovace.
  • Spokojenost našich zákazníků a zaměstnanců.
  • Pozitivní komunikace na všech úrovních, zodpovědnost za dosažení společných cílů, vzájemného respektu, upřímnosti, tolerance a vytrvalosti.